gc2、gb2级压力管道安装-凯发k8娱乐注册网址

产品服务

gc2、gb2级压力管道安装

gc2:
     1、输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力p<4.0mpa 的管道;
     2、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力p<4.0mpa 且设计温度≥400℃的管道;
     3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力p<10.0mpa
gb2:
     热力管道